PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Stypendyści nagrodzeni!

Zdjęcie Artykułu

Oficjalne przyznanie stypendiów sportowych odbyło się w dniu 7 czerwca 2019 r. w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw. Pamiątkowe promesy otrzymało 18 uczniów, którzy przez ostatni rok pracowali na najlepsze wyniki w sporcie, godnie reprezentując swoje miasto na zawodach lokalnych wojewódzkich, jak i ogólnopolskich. Głównym kryterium nadania stypendium był prestiż osiągnięć sportowych.

Uroczystość rozpoczął Robert Kościuk - Burmistrz Krasnegostawu, który powiedział kilka słów w kierunku młodych sportowców. Następnie wraz z Januszem Rzepką - Przewodniczącym Rady Miasta Krasnystaw wręczyli pamiątkowe promesy oraz drobne upominki. Na Sali obecni byli także zaproszeni goście, w tym rodzice i trenerzy nagrodzonych zawodników.
 
Stypendia sportowe z ramienia Miasta Krasnystaw otrzymali następujący zawodnicy: Adrian Bielecki, Gracjan Biliński, Szymon Głuchowski, Hubert Haładyj, Krystian Knap, Ernest Kopeć, Miłosz Luchowski, Tomasz Stasicki, Przemysław Swatek, Kamil Sykuła, Daniel Banaszak, Oliwia Górecka, Martyna Łuczyn, Laura Olech, Eryk Szparkowski, Angelika Terejko, Michał Trela i Norbert Zacharzyński.
 
Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom. Mamy nadzieję, że zasłużone stypendium pomoże im w osiąganiu coraz lepszych wyników w nauce oraz sporcie.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ