PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Informacja dla Mieszkańców Krasnegostawu – zasady udziału w debacie nad Raportem o stanie Miasta Krasnystaw

Informacja dla Mieszkańców Krasnegostawu – zasady udziału w debacie nad Raportem o stanie Miasta Krasnystaw

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Krasnegostawu przedstawia Radzie Miasta Krasnystaw Raport o stanie Miasta Krasnystaw za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Miasta Krasnystaw za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miasta Krasnystaw. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”
 
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Miasta Krasnystaw odbędzie się 25 czerwca 2019 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2019 r. w godzinach 7.30-15.30 w Urzędzie Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, Biuro Obsługi Mieszkańca (parter).
 
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Krasnystaw.
 
Do pobrania:
 

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
BUDŻET
OBYWATELSKI
Ikona biała dokument
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ