PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Lokal użytkowy do wynajęcia !!!

Lokal użytkowy do wynajęcia !!!

Burmistrz Krasnegostawu ogłasza 4 przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Krasnymstawie przy Placu 3 Maja 3 (po SKOK) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 10 lat. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 68,80 m2. Lokal wyposażony we wszystkie media oraz pełne zaplecze sanitarne. Stawka wywoławcza czynszu (m.cznego) wynosi 30,00 zł/m2 + VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2019 r. o godz. 10.00  w Urzędzie Miasta Krasnystaw, pok. Nr 25 (II piętro). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej na konto Urzędu Miasta Krasnystaw Nr 61 8200 0008 2001 0000 0417 0004 w terminie do dnia 26 lipca 2019 r.
 
 
Informacji w w/w sprawie udziela Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, pok. nr 25 (II piętro), tel. 82 576 21-57, wewn. 170 w dniach od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ