PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw

Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw

Wczoraj (3 lipca) w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta odbyło się kolejne robocze spotkanie Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw. Podczas posiedzenia młodzi samorządowcy (Natalia Sulkowska, Zuzanna Kucharczyk, Adrianna Dras, Julita Żelik, Kinga Bak, Aleksandra Waręcka) zapoznali się z ofertą wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży przygotowaną przez miejskie jednostki.

Kolejnym punktem obrad była ocena realizacji zadań wykonywanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Dzieci i Młodzieży. Najwięcej uwagi poświęciliśmy przedstawionej przez Roberta Kościuka - Burmistrza Krasnegostawu informacji o realizacji sztandarowej inicjatywy inwestycyjnej krasnostawskiej młodzieży, a mianowicie utworzeniu miejsca do wypoczynku i integracji przy boiskach na ul. Sikorskiego. Umowa o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków UE została podpisana 24 czerwca br. i jeszcze w tym miesiącu powinna rozpocząć się realizacja. Zakres operacji obejmuje budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego o pow. 335 mkw., a w tym m.in. ułożenie nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonanie elementów małej architektury służących wypoczynkowi, zabawie i integracji (altany z grillem, o pow. ok. 35 mkw, kontenera szatniowego, ławek, miejsca na ognisko / palenisko oraz koszy na śmieci i stojaków na rowery).
 
Ostatnim punktem wczorajszych obrad była dyskusja nad powołaniem miejskiego rzecznika praw ucznia. Wspólnie z młodzieżowymi radnymi dopracowaliśmy propozycje wymagań i kompetencji określających profil funkcji rzecznika oraz zakres jego obowiązków. Opracowaliśmy także treść pytań do ankiety, którą skierujemy niebawem do krasnostawskiej młodzieży.
 
Tekst: Opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ