PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Dofinansowanie na modernizację stołówek w szkołach

Dofinansowanie na modernizację stołówek w szkołach

Miasto Krasnystaw, jako organ prowadzący publiczne szkoły podstawowe, otrzymało w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wsparcie finansowe na realizację działań w ramach modułu 3 ww. programu. Dofinansowanie zostało przyznane na modernizację i doposażenie stołówek (kuchni i jadalni) w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie oraz Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie.

Ze środków przeznaczonych na realizację zadania do szkolnych kuchni zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt gastronomiczny, meble,  naczynia, drobne akcesoria kuchenne, a także zastawa stołowa. W szkolnych jadalniach pojawią się nowe stoły i krzesła dla uczniów. W pomieszczeniach stołówki planowane jest również przeprowadzenie prac remontowych, w tym usprawnienie wentylacji pomieszczeń kuchennych.
 
Modernizacja stołówek w krasnostawskich szkołach podstawowych znacznie poprawi komfort spożywania posiłków przez uczniów. Wpłynie także na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz postaw prozdrowotnych wśród dzieci.  
 
Wartość całości zadania szacuje się na kwotę 300.000 zł, z czego 240.000 zł pochodzi z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
BUDŻET
OBYWATELSKI
Ikona biała dokument
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ