PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Dofinansowanie na modernizację stołówek w szkołach

Dofinansowanie na modernizację stołówek w szkołach

Miasto Krasnystaw, jako organ prowadzący publiczne szkoły podstawowe, otrzymało w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wsparcie finansowe na realizację działań w ramach modułu 3 ww. programu. Dofinansowanie zostało przyznane na modernizację i doposażenie stołówek (kuchni i jadalni) w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie oraz Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie.

Ze środków przeznaczonych na realizację zadania do szkolnych kuchni zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt gastronomiczny, meble,  naczynia, drobne akcesoria kuchenne, a także zastawa stołowa. W szkolnych jadalniach pojawią się nowe stoły i krzesła dla uczniów. W pomieszczeniach stołówki planowane jest również przeprowadzenie prac remontowych, w tym usprawnienie wentylacji pomieszczeń kuchennych.
 
Modernizacja stołówek w krasnostawskich szkołach podstawowych znacznie poprawi komfort spożywania posiłków przez uczniów. Wpłynie także na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz postaw prozdrowotnych wśród dzieci.  
 
Wartość całości zadania szacuje się na kwotę 300.000 zł, z czego 240.000 zł pochodzi z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ