PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Zaproszenie na Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - IV kadencji, które odbędzie się w dniu 23 września 2019 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Krasnystaw przy Plac 3 Maja 29.

Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Konsultacje złożonych wniosków deklarujących współpracę organizacji pozarządowych
  w zakresie wspólnej realizacji zadań w ramach Programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi w 2019 r oraz planowanej wysokości kwot na realizację tych zadań,
 3. Informacja na temat przystąpienia do naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie V Kadencji.
 4. Informacja na temat zmiany wzorów ofert, umów oraz sprawozdań dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozda ń z wykonania tych zadań.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.
 
 
Przewodnicząca Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego
 
/-/ Renata Stangryciuk
 
 

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ