PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Zaproszenie na Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - IV kadencji, które odbędzie się w dniu 23 września 2019 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Krasnystaw przy Plac 3 Maja 29.

Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Konsultacje złożonych wniosków deklarujących współpracę organizacji pozarządowych
    w zakresie wspólnej realizacji zadań w ramach Programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi w 2019 r oraz planowanej wysokości kwot na realizację tych zadań,
  3. Informacja na temat przystąpienia do naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie V Kadencji.
  4. Informacja na temat zmiany wzorów ofert, umów oraz sprawozdań dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozda ń z wykonania tych zadań.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.
 
 
Przewodnicząca Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego
 
/-/ Renata Stangryciuk
 
 

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
BUDŻET
OBYWATELSKI
Ikona biała dokument
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ