PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Rekrutacja do operacji pn. "Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich".

Rekrutacja do operacji pn. "Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich".

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw Plus” wraz z Partnerami Stowarzyszeniem LGD ,,Krajna Złotowska”, LGD ,,Partnerstwo Ducha Gór”, Stowarzyszeniem LGD ,,Między Wisłą a Kampinosem” zaprasza na wizytę studyjną organizowaną w ramach operacji pn. ,,Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich”, której celem jest ,,Wzmocnienie współpracy w obszarze działań Lokalnych Grup Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez stworzenie innowacyjnej platformy współpracy-partnerstwa w zakresie sieciowania Marki Lokalnej”.


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ