PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Budżet obywatelski - informacja dotycząca zgłoszonych projektów

Budżet obywatelski - informacja dotycząca zgłoszonych projektów

W związku z trwającą procedurą kształtowania Budżetu Obywatelskiego w Mieście Krasnystaw na 2020 rok uprzejmie informuję, że w wyniku oceny zgłoszonych projektów do dalszego etapu zostały zakwalifikowane następujące projekty:

I. Inwestycyjno-remontowe:
 1. Dworek Starościński – jeszcze piękniejszy (skarpa przy ul. Sikorskiego 10)
 2. Plac do rekreacji dla dzieci i dorosłych wg planu zagospodarowania starorzecza rzeki Wieprz „Wieprzysko” przy ul. Kościuszki
 3. Remont kapliczki przy ul. Krakowskie Przedmieście u wylotu ulicy Cegielnianej
 4. Doprowadzenie sieci wodociągowej i budowa ogólnodostępnego zdroju wodnego (poidełka) na terenie przy ogródkach ROD „Jagoda”
 5. Wykonanie termoizolacji wraz z termomodernizacją budynku remizy OSP Zastawie
II. Pozostałe:
 1. Sterylizacje psów i kotów właścicielskich na terenie Miasta Krasnystaw
 2. Festyn Rodzinny organizowany w ramach Światowego Dnia Rodziny
 3. Festiwal Sztuk Krasnych im. Stanisława Bojarczuka
Projekty „pozostałe” zostały zakwalifikowane do realizacji bez głosowania z uwagi na fakt, że wnioskowana wartość projektów mieści się w kwocie zaplanowanych na ten cel środków zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2 Zarządzenia nr 129/2019 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego, określenia wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, wysokości środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski oraz maksymalnej wartości jednego projektu.

W wyniku losowania została ustalona kolejność projektów inwestycyjno–remontowych, które zostaną umieszczone na karcie do głosowania tj:

 1. Dworek Starościński – jeszcze piękniejszy (skarpa przy ul. Sikorskiego 10)
 2. Plac do rekreacji dla dzieci i dorosłych wg planu zagospodarowania starorzecza rzeki Wieprz „Wieprzysko” przy ul. Kościuszki
 3. Remont kapliczki przy ul. Krakowskie Przedmieście u wylotu ulicy Cegielnianej
 4. Doprowadzenie sieci wodociągowej i budowa ogólnodostępnego zdroju wodnego (poidełka) na terenie przy ogródkach ROD „Jagoda”
 5. Wykonanie termoizolacji wraz z termomodernizacją budynku remizy OSP Zastawie

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ