PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Klub Seniora Krasnostawskiego Domu Kultury istnieje już 50 lat !

Zdjęcie Artykułu

Dnia 3 października 2019 r. w Sali Konferencyjnej KDK odbył się jubileusz 50-lecia Klubu Seniora Krasnostawskiego Domu Kultury.

 Uroczystość swoją obecnością zaszczycili znamienici goście – Teresa Hałas – Poseł na Sejm RP, Lucjan Cichosz – Poseł na Sejm RP, Andrzej Leńczuk – Starosta Krasnostawski, Robert Kościuk – Burmistrz Krasnegostawu, Urszula Hus – Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Krasnystaw, Mariusza Antoniak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, Beata Zaśko – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie, Sławomir Kalita – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie, Małgorzata Antoniak – kierownik krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu III Wieku, Marcin Wojewoda – Prezesa Banku Spółdzielczego w Izbicy, Renata Stangryciuk – Sekretarz Miasta, Patrycja Zdybel – Skarbnik Miasta. Przybyli także seniorzy ze Szczebrzeszyna, Zwierzyńca, Józefowa i Zamościa.
Jubileusz otworzył i powitał gości Damian Kozyrski – Dyrektor Krasnostawskiego Domu Kultury, który podkreślił, że seniorzy z KDK są wyjątkowi i wspaniali – zarażają pasją, siłą ducha i pozytywnym nastawieniem do otaczającej rzeczywistości. Seniorzy śpiewają, tańczą, gotują, pieką i cieszą się każdą chwilą. Podziękował za ich zaangażowanie i życzył mnóstwo zdrowia i radości.
Następnie wspólnie z burmistrzem Robertem Kościukiem wręczył podziękowanie najbardziej zasłużonym seniorom na czele z Przewodniczącą Klubu Aliną Banach. Pamiątkowe dyplomy i kwiaty otrzymali także członkowie Zespołu Śpiewaczego Biesiada, który działa w ramach Klubu Seniora.
Kolejnym punktem uroczystości było podziękowanie darczyńcom, bez których jubileusz nie mógłby się udać. Tutaj szczególne słowa podziękowania skierowano do Samorządu Województwa Lubelskiego, który był Partnerem 50-lecia. Wyrazy podziękowania należą się również Posłom Teresie Hałas i Lucjanowi Cichoszowi, Urzędowi Miasta Krasnystaw, Starostwu Powiatowemu w Krasnymstawie, Bankowi Spółdzielczemu w Izbicy, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie i Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

Przybyli goście podkreślali wspaniałą atmosferę w Klubie, otwarcie na współpracę z innymi i niezwykłą witalność krasnostawskich seniorów. Życzyli dalszych długich lat działalności, dobrego zdrowia, kolejnych sukcesów w podejmowanych inicjatywach i radości życia.
Po część oficjalnej odbył się bal 50-lecia – tańce i zabawa trwały do późnych godzin wieczornych, a kondycji bawiącym się seniorom mógłby pozazdrościć nie jeden młodzieniec!


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ