PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Działania 3.5 Bon na doradztwo

Działania 3.5 Bon na doradztwo

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, lubelscy przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na zakup specjalistycznych usług doradczych dla swoich firm od 28.10.2019 r. do 29.11.2019 r.

Nabór do Działania 3.5 Bon na doradztwo. Po raz pierwszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, lubelscy przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na zakup specjalistycznych usług doradczych dla swoich firm.

Maksymalizacja zysków, minimalizowanie kosztów, wydajność i efektywność procesów zachodzących w firmie to tylko niektóre z zagadnień, w ramach których możliwy jest zakup usług doradczych w tym Działaniu. Katalog usług doradczych, jest zbiorem otwartym, stąd każda firma stawiająca na rozwój i poszukująca dedykowanych rozwiązań może starać się o dofinansowanie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z załączoną informacją o planowanym konkursie, który potrwa od 28.10.2019 r. do 29.11.2019 r. Jednocześnie informujemy, że 5 listopada (wtorek) zaplanowane zostało spotkanie informacyjne dot. zasad aplikowania do Działania 3.5 Bon na doradztwo, szczegółowych informacji o spotkaniu udzielą pracownicy Punktu Kontaktowego LAWP.

 

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Wojciechowska 9a

20-704 Lublin

tel. 81 46 23 800

fax 81 46 23 840

e-mail: olga.sniadecka@lawp.eu

www.lawp.rpo.lubelskie.pl

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubelskiej Agencji Wpierania Przedsiębiorczości w Lublinie z siedzibą przy ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin (nr telefonu +48 46 23 800, adres e-mail: lawp@lubelskie.pl).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust 2 lit. g RODO) albo także na potrzeby realizacji umów o dofinansowanie, organizację szkoleń związanych z projektami dla beneficjatów oraz spotkań promocyjnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów.

Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie można uzyskać na stronie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości  w Lublinie: www.lawp.eu oraz kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@lawp.eu

Ikona pdfLAWP 3.5, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [229.82 KB]


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ