PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Działania 3.5 Bon na doradztwo

Zdjęcie Artykułu

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, lubelscy przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na zakup specjalistycznych usług doradczych dla swoich firm od 28.10.2019 r. do 29.11.2019 r.

Nabór do Działania 3.5 Bon na doradztwo. Po raz pierwszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, lubelscy przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na zakup specjalistycznych usług doradczych dla swoich firm.

Maksymalizacja zysków, minimalizowanie kosztów, wydajność i efektywność procesów zachodzących w firmie to tylko niektóre z zagadnień, w ramach których możliwy jest zakup usług doradczych w tym Działaniu. Katalog usług doradczych, jest zbiorem otwartym, stąd każda firma stawiająca na rozwój i poszukująca dedykowanych rozwiązań może starać się o dofinansowanie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z załączoną informacją o planowanym konkursie, który potrwa od 28.10.2019 r. do 29.11.2019 r. Jednocześnie informujemy, że 5 listopada (wtorek) zaplanowane zostało spotkanie informacyjne dot. zasad aplikowania do Działania 3.5 Bon na doradztwo, szczegółowych informacji o spotkaniu udzielą pracownicy Punktu Kontaktowego LAWP.

 

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Wojciechowska 9a

20-704 Lublin

tel. 81 46 23 800

fax 81 46 23 840

e-mail: olga.sniadecka@lawp.eu

www.lawp.rpo.lubelskie.pl

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubelskiej Agencji Wpierania Przedsiębiorczości w Lublinie z siedzibą przy ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin (nr telefonu +48 46 23 800, adres e-mail: lawp@lubelskie.pl).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust 2 lit. g RODO) albo także na potrzeby realizacji umów o dofinansowanie, organizację szkoleń związanych z projektami dla beneficjatów oraz spotkań promocyjnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów.

Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie można uzyskać na stronie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości  w Lublinie: www.lawp.eu oraz kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@lawp.eu

LAWP 3.5, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [229.82 KB]


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ