PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta w rejonie ulic: Sikorskiego, Okrzei, Mickiewicza, Poniatowskiego i Kościuszki w Krasnymstawie

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta w rejonie ulic: Sikorskiego, Okrzei, Mickiewicza, Poniatowskiego i Kościuszki w Krasnymstawie

Zapraszamy do zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta w rejonie ulic: Sikorskiego, Okrzei, Mickiewicza, Poniatowskiego i Kościuszki w Krasnymstawie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3-go Maja 29, 22-300 Krasnystaw, pok. nr  12, w godzinach pracy urzędu (pn., śr., czw., pt. 730-1530 , wt. 800 - 1600) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krasnystaw w zakładce ,,Sprawy z zakresu Wydziału Inwestycji, Budownictwa, Dróg i Gospodarki Przestrzennej”, pod adresem:

https://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl/index.php?id=796

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 r. w Sali Sejmikowej w siedzibie Urzędu Miasta Krasnystaw, o godz. 10:00.


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
BUDŻET
OBYWATELSKI
Ikona biała dokument
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ