PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta w rejonie ulic: Sikorskiego, Okrzei, Mickiewicza, Poniatowskiego i Kościuszki w Krasnymstawie

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta w rejonie ulic: Sikorskiego, Okrzei, Mickiewicza, Poniatowskiego i Kościuszki w Krasnymstawie

Zapraszamy do zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta w rejonie ulic: Sikorskiego, Okrzei, Mickiewicza, Poniatowskiego i Kościuszki w Krasnymstawie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3-go Maja 29, 22-300 Krasnystaw, pok. nr  12, w godzinach pracy urzędu (pn., śr., czw., pt. 730-1530 , wt. 800 - 1600) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krasnystaw w zakładce ,,Sprawy z zakresu Wydziału Inwestycji, Budownictwa, Dróg i Gospodarki Przestrzennej”, pod adresem:

https://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl/index.php?id=796

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 r. w Sali Sejmikowej w siedzibie Urzędu Miasta Krasnystaw, o godz. 10:00.


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ