PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

VIII sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw

VIII  sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw

Dnia 12 listopada br. w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw odbyła się VIII sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw. Obrady otworzyła Przewodnicząca - Urszula Hus. Po przyjęciu protokołów i porządku obrad, radni przedstawili interpelacje oraz zapytania.

Dnia 12 listopada br. w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw odbyła się VIII sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw. Obrady otworzyła Przewodnicząca - Urszula Hus. Po przyjęciu protokołów i porządku obrad, radni przedstawili interpelacje oraz zapytania.

Na spotkaniu poruszono wiele tematów, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców Krasnegostawu.

Poruszono m.in. sprawy związane z porządkiem i bezpieczeństwem na drogach w mieście. Podjęto temat ochrony zdrowia, w szczególności dostępność do przychodni i lekarzy specjalistów dla seniorów.  Dyrektor szpitala poinformował o planie pracy placówki i planach na bieżący rok obrachunkowy.

Kolejnym tematem poruszonym na posiedzeniu były sprawy związane z pomocą społeczną i rehabilitacją osób starszych.


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
BUDŻET
OBYWATELSKI
Ikona biała dokument
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ