PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

VIII sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw

VIII  sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw

Dnia 12 listopada br. w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw odbyła się VIII sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw. Obrady otworzyła Przewodnicząca - Urszula Hus. Po przyjęciu protokołów i porządku obrad, radni przedstawili interpelacje oraz zapytania.

Dnia 12 listopada br. w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw odbyła się VIII sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw. Obrady otworzyła Przewodnicząca - Urszula Hus. Po przyjęciu protokołów i porządku obrad, radni przedstawili interpelacje oraz zapytania.

Na spotkaniu poruszono wiele tematów, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców Krasnegostawu.

Poruszono m.in. sprawy związane z porządkiem i bezpieczeństwem na drogach w mieście. Podjęto temat ochrony zdrowia, w szczególności dostępność do przychodni i lekarzy specjalistów dla seniorów.  Dyrektor szpitala poinformował o planie pracy placówki i planach na bieżący rok obrachunkowy.

Kolejnym tematem poruszonym na posiedzeniu były sprawy związane z pomocą społeczną i rehabilitacją osób starszych.


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ