PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Nasze śmieci

Zdjęcie Artykułu

Zgodnie z tymi przepisami odpady komunalne powinny być zbierane w sposób selektywny w podziale co najmniej na:- papier, w pojemnikach/workach koloru niebieskiego z napisem „papier”,- szkło, w pojemnikach/workach koloru zielonego z napisem „szkło”,- metale i tworzywa sztuczne, w pojemnikach/workach koloru żółtego z napisem „metale i tworzywa sztuczne”,- bioodpady, w pojemnikach/workach koloru brązowego z napisem „bio”,- odpady, których nie udało się umieścić w ww. pojemnikach/workach, można zgromadzić w pojemniku/worku koloru czarnego z napisem „odpady zmieszane”.

Mając na uwadze zapewnienie edukacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym segregacji odpadów, Ministerstwo Środowiska zezwala na wykorzystywanie materiałów edukacyjnych zawartych na stronie naszesmieci.pl na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. wprowadzanie do obrotu;
  3. wprowadzanie do pamięci komputera;
  4. publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie;
  5. rozpowszechnianie w całości w inny sposób w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym publikowanie w mediach elektronicznych, a w szczególności w Internecie.

Niniejsza zgoda obowiązuje tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Niniejsza zgoda nie upoważnia do wykorzystywania materiałów dostępnych na stronie do celów komercyjnych.
W przypadku wykorzystania prosimy o podanie źródła, tj. Ministerstwo Środowiska, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl

 

 


 

 Pliki do pobrania:

śmieci 1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [716.58 KB]

śmieci 2, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.37 MB]

śmieci 3, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [436.34 KB]

śmieci 4, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.71 MB]

śmieci 5, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.41 MB]

śmieci 6, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [683.02 KB]

śmieci 7, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.90 MB]

śmieci 8, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [973.04 KB]

śmieci 9, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [977.31 KB]

śmieci 10, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [973.99 KB]

śmieci 11, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [975.43 KB]

śmieci 12, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [971.94 KB]


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ