PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – 2019-2020”

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – 2019-2020”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, informuje że przyjmuje zgłoszenia do objęcia usługą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”.

Usługą mogą być objęte osoby pełnoletnie z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Usługi realizowane będą w zależności od zgłaszanych potrzeb tj.:
  • przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione.
  • limit godzin usług przypadających na 1 osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 30 godzin w miesiącu.
Pomoc asystenta jest bezpłatna.
Usługi świadczone będą przez osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje tj.
  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
  2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym;
którą wybiera osoba niepełnosprawna.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z pkt VII ust. 9g) Programu opieka asystencka nie może być świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące z osobą niepełnosprawną. 
Zakres możliwej pomocy obejmuje np.:
  • wyjście, powrót, dojazd do miejsc najbliższych wybranych przez uczestnika (dom, praca, placówka oświatowa, ośrodek zdrowia, świątynia, przychodnia, gabinet lekarski/rehabilitacyjny, urzędy, rodzina, znajomi),
  • udział w dokonaniu zakupów przez uczestnika programu,
  • korzystanie z dóbr kultury.
Osoby potrzebujące usług asystenta prosimy o wypełnienie deklaracji – karty zgłoszeniowej według załączonego wzoru.
W przypadku trudności z jej wypełnieniem prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi Ośrodka pod numerem (82) 576 23 24. Istnieje możliwość dojazdu do klienta w celu odebrania deklaracji.
Kartę należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, ul. Marszałka Piłsudskiego 9, 22-300 Krasnystaw.
 

Ikona pdfKarta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [282.60 KB]

Ikona docKarta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [38.57 KB]


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
BUDŻET
OBYWATELSKI
Ikona biała dokument
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ