PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

XIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw

Zdjęcie Artykułu

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XIV Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. /wtorek/ o godz. 15:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw przy Plac 3 Maja 29.

 
ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XIV Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. /wtorek/ o godz. 15:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw przy Plac 3 Maja 29.
Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:                         

a) zmieniająca Uchwałę Nr IV/26/2018 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.,                                                      

b) zmieniająca Uchwałę Nr IX/71/2019 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn - Krasnystaw odcinek od km 21+420 do km 24+902 (ul. Kościuszki) oraz drogi powiatowej nr 3157L od km 0+000 do km 0+436 (ul. Szkolna) wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Poniatowskiego i Mickiewicza” w latach 2019 – 2020,                                                                          

c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw,             

d) zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2019 rok,                           

e) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania                                                                     

f) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym.
4. Zakończenie sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
 
    Janusz Rzepka

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ