PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Ogólnopolska Akcja Charytatywna "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" w Krasnymstawie

Ogólnopolska Akcja Charytatywna "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" w Krasnymstawie

W dniu 24.11.2019r. na terenie Miasta Krasnystaw w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” odbyła się Wielka Uliczna Zbiórka Darów tj. żywności długoterminowej, słodyczy, odzieży, obuwia, zabawek, środków czystości i higieny osobistej.

Zbiórka została zorganizowana we współpracy z Radiem Lublin, w którą zaangażowanych było 24 wolontariuszy tj. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zastawiu, z Państwowej Straży Pożarnej, strażnicy ze Straży Miejskiej Miasta Krasnystaw, uczennica szkoły ponadgimnazjalnej.

Ponadto w zbiórkę zaangażowały się władze Miasta Krasnystaw w osobie Pana Roberta Kościuka – Burmistrza Krasnegostawu i Pana Wojciecha Kaczmarczyka – Zastępcy Burmistrza Krasnegostawu.
Zbiórka darów przebiegała spokojnie i sprawnie, mieszkańcy Krasnegostawu wykazali się dużą wrażliwością i zrozumieniem dla osób potrzebujących.
W wyniku przeprowadzonej zbiórki zebrano łącznie 357,5 kg w tym: 158 kg odzieży, 1,5 kg zabawek i art. szkolnych, 28,5 kg słodyczy, 162 kg żywności długoterminowej i ziemiopłodów.
Zebrana odzież i obuwie przekazywane są sukcesywnie osobom i rodzinom potrzebującym, natomiast z artykułów żywnościowych zostaną przygotowane paczki i przekazane rodzinom na okres Świąt Bożego Narodzenia.


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ