PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Podsumowanie XV Sesji Rady Miasta Krasnystaw

Podsumowanie XV Sesji Rady Miasta Krasnystaw

Dnia 5 XII 2019r. na Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw odbyła się XV sesja Rady Miasta Krasnystaw.  W obradach udział wzięło 15 radnych.


Podczas spotkania podjęto 4 uchwały:
1. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Krasnystaw;
2. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
3. Uchwała w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy rzeczowej dla Powiatu Krasnostawskiego ;
4. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wspólnej, Łąkowej, Topolowej, Bocianiej, Rybiej, Kołowrót i Kościuszki w Krasnymstawie.


Złożono następujące interpelacje:
Radny Grzegorz Brodzik przedstawił interpelację - zapytanie w sprawie:
1.    Rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Krasnymstawie (nowoczesny odkryty basen).
Radny Kamil Hukiewicz  przedstawił interpelacje w sprawie:
1.    Planowanej przebudowy ulic położonych w obrębie miasta Krasnegostawu tj. Sobieskiego, Granicznej i Tokarzewskiego.
2.    Planowanej przebudowy ul. Szymonowicza w Krasnymstawie.
Radna Ewa Kwiecień przedstawiła interpelacje w sprawie:
1.    Wykonania 2 kopert dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy ul. Głowackiego 4 w Krasnymstawie.
2.    Umieszczenia tablicy informacyjnej o zmianie organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi z ul. Poniatowskiego w Krasnymstawie.
Radna Monika Podolak przedstawiła interpelację w sprawie:
1.    Budowy chodnika na ulicy Gospodarczej w Krasnymstawie.


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ