PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Odbierz bezpłatny odblask - Bądź widoczny !

Odbierz bezpłatny odblask - Bądź widoczny !

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta Straż Miejska w Krasnymstawie zaprasza do swojej siedziby przy ul. Plac 3 Maja 29 po odbiór bezpłatnej opaski odblaskowej.

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta Straż Miejska w Krasnymstawie zaprasza do swojej siedziby przy ul. Plac 3 Maja 29 po odbiór bezpłatnej opaski odblaskowej.

Pamiętajmy, że dzięki odblaskom stajemy się bardziej widoczni na drodze.

Po zmroku nie posiadając elementów odblaskowych kierowcy widzą nas dopiero z odległości 20–30 metrów. Jeśli natomiast pieszy posiada odblaski kierowca zauważa go już z odległości 130–150 metrów, czyli ok. 5 razy wcześniej. Dzięki temu wzrasta szansa pieszego na uniknięcie potrącenia w warunkach złej widoczności.

Przepisy nakładają na pieszych obowiązek noszenia elementów odblaskowych, szczególnie na tych, którzy poruszają się poboczami dróg poza terenem zabudowanym.

Dodatkowo Straż Miejska będzie rozdawać odblaski pieszym i cyklistom napotkanym po zmroku podczas wykonywania obowiązków służbowych.


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ