PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Zdjęcie Artykułu

W związku z wprowadzaniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Miasto Krasnystaw ogłasza przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem.

W związku z powyższym, w  terminie do dnia 31grudnia  2019 r. (wtorek) włącznie wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie Miasta Krasnystaw, które są posiadaczami odpadów, mają gospodarstwo rolne i jego siedzibę na terenie Miasta Krasnystaw,  mogą składać informacje o ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej.   Kartę zgłoszenia ( pdf / docx ) należy złożyć w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Krasnegostawu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Krasnegostawu, 22-300 Krasnystaw, Plac 3 Maja 29 (decyduje data stempla pocztowego).
 
 
 
Burmistrz Krasnegostawu
Robert Kościuk
 
 
Pliki do pobrania:

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ