PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Złote Karpie 2020 - nabór wniosków

Złote Karpie 2020 - nabór wniosków

Jak co roku wybitnym osobom, które w sposób znaczący wpływają na rozwój Miasta na płaszczyźnie zawodowej, społecznej i artystycznej, przyznawane jest honorowe wyróżnienie „Złote Karpie”.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Krasnegostawu oraz działające na terenie miasta organizacje pozarządowe do zgłaszania proponowanych kandydatów na laureatów honorowego wyróżnienia Miasta Krasnystaw. Laureaci „Złotych Karpi” wyłaniani są spośród zgłoszonych kandydatur w drodze głosowania przez specjalnie do tego celu powołaną kapitułę.

Wnioski o nadanie honorowego wyróżnienia można składać do dnia 31 stycznia w biurze Rady Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29. W celu zgłoszenia kandydatury przez mieszkańców miasta, dany kandydat musi być poparty przez co najmniej 50 osób zamieszkałych na terenie Krasnegostawu.

Treść uchwały Rady Miasta odnoszącej się do konkursu „Złote Karpie”, regulamin konkursu, wniosek o nadanie honorowego wyróżnienia oraz wzór listy osób popierających nadanie wyróżnienia danemu kandydatowi są dostępne w załącznikach poniżej. Można je także otrzymać w biurze Rady Miasta Krasnystaw.

Ikona pdfUchwała w sprawie ustanowienia honorowego wyróżnienia pn. " Złote Karpie", plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [738.62 KB]

Ikona docRegulamin kapituły, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.92 KB]

Ikona doc Wniosek o nadanie honorowego wyróżnienia, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [13.24 KB]

Ikona docLista osób popierających wniosek o nadanie wyróżnienia "Złote Karpie" , plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [61.00 KB]

 

 


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ