PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Zaproszenie na spotkania dot. Strategii Rozwoju Krasnegostawu

Zaproszenie na spotkania dot. Strategii Rozwoju Krasnegostawu

SPOTKANIA KONSULTACYJNE w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Krasnystaw na lata 2021-2027 z perspektywą 2030

ZAPROSZENIE
BURMISTRZ MIASTA KRASNYSTAW
 
ZAPRASZA NA SPOTKANIA KONSULTACYJNE
w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Krasnystaw na lata 2021-2027 z perspektywą 2030
w celu przygotowania założeń i projektów do ww. Strategii.
 
 
GRUPA I
Konsultacje odbędą się dnia 6 lutego 2020r. o godz. 15:30 - 18:30
w siedzibie UM Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.
[przedsiębiorcy, mieszkańcy, instytucje otoczenia biznesu i LGD,
Zespół ds. Opracowania Strategii Miasta Krasnystaw w latach 2021-2027]
 
 
GRUPA II
Konsultacje odbędą się dnia 7 lutego 2020r. o godz. 9:00 - 12:00
w siedzibie UM Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.
[młodzież, mieszkańcy]
 
 
GRUPA III
Konsultacje odbędą się dnia 7 lutego 2020r. o godz. 15:30 - 18:30
w siedzibie UM Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.
[nauczyciele i dyrektorzy jednostek edukacyjnych, kulturalnych, ochrony zdrowia,
 policja, straż pożarna, mieszkańcy]
 
 
Strategia Rozwoju Miasta Krasnystaw 2021-2027 z perspektywą 2030 to nowatorski i odbiegający od standardowych strategii dokument, który programuje rozwój Miasta uwzględniając partnerstwa społeczno-gospodarcze, które są niezbędne do prężnego rozwoju naszej małej Ojczyzny.
 
Do prac nad Strategią zaproszony został ekspert – Pani Agnieszka Smreczyńska-Gąbka, z którą chcemy wspólnie wypracować wizję rozwoju naszego Miasta. Celem konsultacji jest stworzenie dokumentu, który usystematyzuje kierunki rozwoju Miasta, a także zaangażuje w ich realizację wszystkie szczeble samorządu i rządu, aby wspólnie budować  pomyślność i dobrobyt mieszkańców naszego Miasta. Aby cel ten został osiągnięty pragniemy spotkać się z jak najszerszą opinią lokalnych społeczności Miasta Krasnystaw.
 
Rolnictwo i przetwórstwo rolno spożywcze oraz działalności współtowarzyszące takie jak turystyka, agroturystyka stanowić będą bez wątpienia istotny kierunek rozwoju naszego regionu, który zadecyduje o jego kształcie w perspektywie kolejnych dekad.
 
 
Chcemy razem, we współpracy z Państwem zdecydować o przyszłości Naszej Małej Ojczyzny.
 
Zależy nam na każdej opinii. Dlatego też, prosimy o uzupełnienie załączonej ankiety kierunkowej i osobiste jej złożenie podczas rejestracji w dniu konsultacji.
Poniżej prezentujemy program konsultacji.

 

Z pozdrowieniami,

Robert Kościuk

Ikona docAnkieta, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [33.26 KB]

 

PROGRAM KONSULTACJI dla grupy II

8.30-9.00 – Rejestracja (lista obecności), zebranie ankiet kierunkowych, rozdanie materiałów.

9.00-9.15 – Wprowadzenie przedstawiciela władz samorządowych Miasta Krasnystaw

9.15-9.30 – Słowo wstępne przedstawiciel Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju

9.30-10.00 – Prezentacja propozycji koncepcji zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Krasnystaw – ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka

10.00-12.00 – Dyskusja

12.00 – Podsumowanie i rekomendacje, wnioski, zakończenie konsultacji.

 

PROGRAM KONSULTACJI dla grupy I i III

15.00-15.30 – Rejestracja (lista obecności), zebranie ankiet kierunkowych, rozdanie materiałów.

15.30-15.45 – Wprowadzenie przedstawiciela władz samorządowych Miasta Krasnystaw

15.45-16.00 – Słowo wstępne przedstawiciel Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju

16.00-16.30 – Prezentacja propozycji koncepcji zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Krasnystaw – ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka

16.30-18.30 – Dyskusja

18.30 – Podsumowanie i rekomendacje, wnioski, zakończenie konsultacji.

 


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ