PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

XVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw

XVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw

Zaproszenie na XVII Sesję Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 6 lutego 2020 r. /czwartek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XVII Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 6 lutego 2020r. /czwartek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).
2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
5. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta w rejonie ulic: Sikorskiego, Okrzei, Mickiewicza, Poniatowskiego i Kościuszki w Krasnymstawie;
b) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi na uchwałę Nr XIII/98/2019 i uchwałę Nr XIII/99/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku;
c) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
d) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2020 rok;
e) zmieniająca Uchwałę Nr XVI/117/2019 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.
f) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Krasnystaw na 2020 rok.
9. Sprawozdania z wykonania planów pracy Stałych Komisji Rady Miasta oraz sprawozdania z wykonania planu pracy Rady Miasta Krasnystaw za 2019 r.
10. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw oraz planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta na 2020 r.
11. Przyjęcie planów pracy Stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw na 2020 r.
12. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Krasnystaw podjętych w 2019 r.
13. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
14. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
15. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Zakończenie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
 
 
Janusz Rzepka

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ