PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Podsumowanie XVII Sesji Rady Miasta Krasnystaw

Podsumowanie XVII Sesji Rady Miasta Krasnystaw

Dnia 6 lutego 2020r. na Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw odbyła się XVII sesja Rady Miasta Krasnystaw.  W obradach udział wzięło 15 radnych.

Podczas spotkania podjęto 4 uchwały:
1. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta w rejonie ulic: Sikorskiego, Okrzei, Mickiewicza, Poniatowskiego i Kościuszki w Krasnymstawie;
2. Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi na uchwałę nr XIII/98/2019 i uchwałę nr XIII/99/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku;
3. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
4. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2020 rok;
5. Uchwała zmieniająca uchwałą nr XVI/117/2019 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020r.;
6. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Krasnystaw na 2020r.

Złożono następujące interpelacje:
Radny Grzegorz Brodzik przedstawił zapytania w sprawie:
1.   Programu Rewitalizacji Zaułka Nadrzecznego – Jakie działania w tej sprawie zamierza w najbliższym czasie podjąć Urząd  Miasta?
2.   Programu Rewitalizacji Zaułka Nadrzecznego – Z jakich przyczyn projekt złożony przez Miasto Krasnystaw nie uzyskał aprobaty?

Radny Kamil Hukiewicz  przedstawił interpelacje w sprawie:
1.   Zagrożenia bezpieczeństwa na ul. Odrodzenia przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego.
2.   Zjawiska smogu i zanieczyszczonego powietrza w okresie zimowym – rozważenie możliwości obniżenia stawek podatku od nieruchomości (1 czy 2 zł) dla wszystkich mieszkańców, którzy stosują ekologiczne ogrzewanie w swoich domach.
3.   Ulicy Kolonia Krakowskie Przedmieście – możliwość zrealizowania inwestycji polegającej na dokończeniu oświetlenia oraz wykonania chodnika na całym odcinku ulicy.

Radna Ewa Kwiecień przedstawiła zapytania w sprawie:
1.   Czy możliwe będzie w najbliższym czasie dostawienie na terenie miasta kolejnych kupomatów?
2.   Namalowania bądź wyznaczenia miejsc do parkowania na terenie miasta jak i przy spółdzielni mieszkaniowej.  

Radna Monika Podolak przedstawiła zapytanie w sprawie:
1.   Na jakim etapie trwają prace związane z inwestycją fotowoltaiczną i czy ewentualnie mogą korzystać z tego projektu mieszkańcy, którzy dopiero teraz zdecydowaliby się w nim uczestniczyć?

Radna Agnieszka Pocińska-Bartnik przedstawiła interpelacje w sprawie:
1.   Korekty ustawienia włączania, w okresie zimowym, oświetlenia ulicznego w następujących ciągach komunikacyjnych:
    - ul. Piłsudskiego od ronda Jezuickiego.
    - skrzyżowanie ul. Matysiaka z ul. Okrzei,
    - skrzyżowanie ul. Okrzei z ul. Mickiewicza.
2.   Poprawy infrastruktury w i wokół bloku przy ul. Partyzantów 12.

Radny Marek Wrzesiński przedstawił zapytanie w sprawie:
1.   Wykonania przejścia dla pieszych przez tory kolejowe na wysokości przystanku komunikacji samochodowej przy ul. Lwowskiej przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką w kierunku Kraśniczyna.
2.   Wycinki lub przycięcia drzew przy ul. Bieleszy w odległości około 150m od ul. Stokowej.

Radni Marcin Wilkołazki i Paweł Mazurek przedstawili interpelację w sprawie:
1.   Budowy miejskich wybiegów dla psów w Krasnymstawie.


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ