PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 6 lutego 2020 r.

 Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu organizacji pozarządowych, które złożyły oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Krasnystaw w roku 2020 w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ