PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

„CIS Krasnystaw – horyzont zmian – horyzont perspektyw!” „CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”

7 lutego 2020 roku, Kierownik CIS Marek Piwko wraz z Główną Księgową Marzeną Czarniecką podpisali umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie na dofinansowanie projektu w ramach RPO WL na lata 2014-2020 „CIS Krasnystaw – horyzont zmian – horyzont perspektyw!” na łączną kwotę 1.186.208, 58zł. 

Natomiast 13 grudnia 2019 Dyrektor MOPS Krasnystaw – Mariusz Antoniak wraz ze Skarbnikiem Miasta Krasnystaw Patrycją Zdybel również podpisali umowę z WUP Lublin na dofinansowanie projektu „CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!” na łączną kwotę 1.490.900,86 zł z czego do CIS Krasnystaw trafi około 1.100.000 zł. Projekt powstał przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie. 

Dzięki projektom do CIS Krasnystaw przez najbliższe 3 lata trafi ponad 2 miliony złotych.

W ramach tych dwóch projektów pomoc w postaci reintegracji społecznej i zawodowej uzyska ponad 80 mieszkańców Krasnegostawu.

Dostępne grupy zawodowe w projektach to StylistaWizażysta, Stolarz meblowy, Drukarz cyfrowy, Robotnik oczyszczania miasta, Opiekunka osób starszych i opiekunka dziecięca oraz Technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

Więcej szczegółów wkrótce na fb i stronie www CIS Krasnystaw.


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ