PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw V kadencji

Pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw V kadencji

Dnia 20.02 br. odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw V kadencji.

W obradach Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw uczestniczyli także przedstawiciele miejskiego samorządu, w osobach: Burmistrz Krasnegostawu - Robert Kościuk, Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw - Janusz Rzepka, Wiceburmistrz Krasnegostawu – Wojciech Kaczmarczyk, Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krasnystaw - Marcin Wilkołazki, Sekretarz Miasta - Renata Stangryciuk, Radni Miasta Krasnystaw: Agnieszka Pocińska – Bartnik i Kamil Hukiewicz.
 
Młodzieżowa Rada Miasta ma charakter opiniotwórczo-doradczy. Jej celem jest reprezentowanie interesów młodzieży wobec władz miasta oraz wspieranie rozwoju i aktywności młodych ludzi w mieście.
 
Sesja rozpoczęła się od wręczenia nominacji nowo powołanym radnym oraz złożeniem ślubowania. Działalność Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw jest coraz bardziej znacząca, nastawiona na wspieranie młodzieży w jej rozwoju oraz władz miasta w komunikacji z młodymi mieszkańcami.
 
Podczas pierwszego spotkania przeprowadzono głosowanie dotyczące wyboru Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw.
 
W skład Prezydium wchodzą:
Przewodniczący – Adrianna Dras
Wiceprzewodniczący – Bartłomiej Dąbrowski
Sekretarz – Olesya Vasylyk
 
Gratulujemy i życzymy udanych kolejnych sesji.
 
 

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ