PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

X Sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw

X Sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw

ZAPROSZENIE

 

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach X Sesji Rady Seniorów Miasta Krasnystaw, która odbędzie się
w dniu 27 lutego 2020 r. /czwartek/ o godz. 1000
, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Seniorów.
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
 5. Informacja dotycząca realizacji zaplanowanych na 2019 rok zamierzeń działających w mieście organizacji seniorów.
 6. Informacja o funkcjonowaniu Centrum Aktywności Seniorów.
 7. Przyjęcie planu pracy Rady Seniorów Miasta Krasnystaw na 2020 r.
 8. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Seniorów
 
       Urszula Hus

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ