PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Budowa drogi publicznej gminnej łączącej drogę powiatową ulicę Kościuszki z drogą gminną ulicą Królowej Jadwigi w Krasnymstawie

Budowa drogi publicznej gminnej łączącej drogę powiatową ulicę Kościuszki z drogą gminną ulicą Królowej Jadwigi w Krasnymstawie

Program: Fundusz Dróg Samorządowych
Okres realizacji: 14.05.2019 - 31.12.2019
Wartość zadania: 2 442 532,71 zł
Dofinansowanie: 1 221 266,00 zł

Zakres zadania:

- budowa drogi gminnej o numerze 126046L z jezdnią o zmiennej szerokości
(odcinek 1 dł. 351,00 m; odcinek 2 dł. 112,00 m)

- budowa chodnika przylegającego do krawędzi drogi

- budowa ścieżki rowerowej przyległej do chodnika

- budowa zjazdów na działki przyległe

- bodowa linii oświetlenia ulicznego wraz z 12 słupami z oprawami typu LED oraz 2 słupami z wysięgnikami dla znaku aktywnego i oświetlenia przejścia dla pieszych

- budowa kanalizacji deszczowej z przyłączami dł. 373,00 m

-  przebudowa trzech skrzyżowań, w tym dwa skrzyżowania z drogami powiatowymi klasy Z,
ul. Poniatowskiego oraz ul. Kościuszki i jedno skrzyżowanie z drogą gminną klasy L ul. Królowej Jadwigi


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ