PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Budowa ulicy Nadwieprzańskiej

Budowa ulicy Nadwieprzańskiej

Program: Fundusz Dróg Samorządowych
Okres realizacji: 14.05.2019 - 31.12.2019
Wartość zadania: 593 490,64 zł
Dofinansowanie: 350 070,00 zł

Zakres zadania:

- budowa drogi gminnej o dł. 316,36 m

- budowa placu nawrotowego z kruszywa łamanego

- budowa 21 zjazdów indywidualnych oraz 1 zjazdu publicznego

- budowa odwodnienia

- budowa linii oświetlenia ulicznego wraz z 14 słupami z oprawami typu LED


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ