PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Krasnystaw

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Krasnystaw

W związku z otrzymaniem przez Miasto Krasnystaw dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.) informujemy o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Krasnystaw”. Dokument będzie wyznaczał zakres działań, jakie Miasto Krasnystaw powinno przedsięwziąć w celu rozwoju polityki elektromobilności oraz smart city.
 
Aby określone cele i kierunki rozwoju były nie tylko zgodne z wytyczonymi i ogólnoświatowymi trendami, ale też stanowiły odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej - prosimy o wypełnienie ankiety / link do Ankiety poniżej/ wraz z formularzem składania wniosków i postulatów. Państwa opinie wpłyną na kształt opracowywanego dokumentu a wyniki posłużą jako materiał źródłowy do wykorzystania przy opracowywaniu ww. dokumentu.
 
Strategia zostanie dodatkowo przedłożona do konsultacji społecznych, o których Państwo zostaniecie poinformowani odrębnym ogłoszeniem, określającym termin i miejsce zapoznania się z projektem dokumentu oraz formą wnoszenia wniosków i postulatów dotyczących opracowania.
 
Przygotowanie dokumentu jest finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

 

LINK DO ANKIETY    

 

 


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ