PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Krasnystaw

Zdjęcie Artykułu

W związku z otrzymaniem przez Miasto Krasnystaw dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.) informujemy o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Krasnystaw”. Dokument będzie wyznaczał zakres działań, jakie Miasto Krasnystaw powinno przedsięwziąć w celu rozwoju polityki elektromobilności oraz smart city.
 
Aby określone cele i kierunki rozwoju były nie tylko zgodne z wytyczonymi i ogólnoświatowymi trendami, ale też stanowiły odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej - prosimy o wypełnienie ankiety / link do Ankiety poniżej/ wraz z formularzem składania wniosków i postulatów. Państwa opinie wpłyną na kształt opracowywanego dokumentu a wyniki posłużą jako materiał źródłowy do wykorzystania przy opracowywaniu ww. dokumentu.
 
Strategia zostanie dodatkowo przedłożona do konsultacji społecznych, o których Państwo zostaniecie poinformowani odrębnym ogłoszeniem, określającym termin i miejsce zapoznania się z projektem dokumentu oraz formą wnoszenia wniosków i postulatów dotyczących opracowania.
 
Przygotowanie dokumentu jest finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

 

LINK DO ANKIETY    

 

 


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ