PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

II Krasnostawski Quiz Historyczny o Żołnierzach Niezłomnych - wyniki

II Krasnostawski Quiz  Historyczny o Żołnierzach Niezłomnych - wyniki

      Z okazji „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych” Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie zorganizowała 9 marca 2020 r. II Krasnostawski Quiz  Historyczny o Żołnierzach Niezłomnych. Quiz, pod honorowym patronatem: Teresy Hałas – Posła na Sejm RP, Starosty Krasnostawskiego i Burmistrza Krasnegostawu, poprzedził wykład multimedialny, który zaprezentował Paweł Skrok z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. Historyk z IPN przedstawił w skrócie ideę ustanowienia w 2011 r. święta państwowego oraz sylwetki żołnierzy niezłomnych (również z Lubelszczyzny), którzy nie złożyli broni po 1944 r.
      Młodzież bezpośrednio po wysłuchaniu prelekcji przystąpiła do quizu smartfonowego, z podziałem na dwie kategorie – szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyli: I miejsce – Szymon Droździel (SP nr 4 w Krasnymstawie), II miejsce – Emilia Mazurek (SP nr 3 w Krasnymstawie) i III miejsce Michał Kosmowski (SP nr 4 w Krasnymstawie). W kategorii szkół ponadpodstawowych: I miejsce – Aleksandra Derewecka (I LO), II miejsce – Jakub Maciejewski (II LO) i III miejsce – Julia Pasieczna (I LO).
 
Imprezie towarzyszyła wystawa ze zbiorów IPN pt. „Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944–1963”. Ekspozycja można oglądać w MBP do 28 marca br.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ