PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

KOMUNIKAT BURMISTRZA KRASNEGOSTAWU Z DNIA 3 KWIETNIA 2020 r.

KOMUNIKAT  BURMISTRZA KRASNEGOSTAWU Z DNIA 3 KWIETNIA 2020 r.

w sprawie przyjmowania interesantów w Urzędzie Miasta Krasnystaw

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.566 i 577) informuje, że od dnia 06 kwietnia 2020 r. do odwołania funkcjonowanie Urzędu Miasta zostaje dostosowane do aktualnej sytuacji. Oznacza to, że do odwołania została ograniczona bezpośrednia obsługa klientów Urzędu Miasta Krasnystaw.

Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć elektronicznie bądź wrzucić kopertę do odpowiedniego pojemnika umieszczonego na parterze,

przy wejściu do Urzędu Miasta (od strony Plac 3 Maja)

w godzinach od 11.00 do 12.00.

Wprowadzam również możliwość uzyskania informacji i załatwienia sprawy przez telefon:

codziennie w godzinach od 9.00 do 13.00.

Przypominam, że wiele spraw urzędowych można załatwić elektronicznie, za pośrednictwem tzw. profilu zaufanego (epuap.gov.pl). Dokumenty elektroniczne podpisane profilem zaufanym mają moc dokumentu urzędowego. Można więc tą drogą składać oficjalne pisma i wnioski do urzędu. Część spraw można załatwić zwykłym emailem. 

 

Z pracownikami Urzędu Miasta Krasnystaw można kontaktować się:

- mailowo: miasto@krasnystaw.pl

lub

- telefonicznie: tel. (82) 576-21-57 (sekretariat).

Wykaz telefonów znajduje się na stronie internetowej Miasta Krasnystaw.

 

Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego przyjmują interesantów osobiście

w siedzibie urzędu przy ul. Plac 3 Maja 29 tylko i wyłącznie w przypadku:

- zgłoszenia urodzenia dziecka,

- odbioru dowodu osobistego

- sporządzenia aktu zgonu.

w godzinach:

Poniedziałek                godz. 10.00 – 12.00

Wtorek                            godz. 11.00 – 12.00

Środa                                godz. 11.00 – 12.00

Czwartek                        godz. 11.00 – 12.00

Piątek                              godz. 11.00 – 12.00

 

Komunikaty wydane do dnia 2 kwietnia 2020 r. dotyczące przyjmowania interesantów w Urzędzie Miasta Krasnystaw tracą moc z dniem 6 kwietnia 2020 r.

 

Apeluję do Mieszkańców, żeby nie przychodzili do urzędu bez pilnej potrzeby. Jeżeli sprawa nie jest terminowa – proszę o załatwienie jej później. Jeśli sprawa jest pilna i wymaga wizyty w Urzędzie Miasta – proszę o umówienie się na konkretny dzień i godzinę.

 

Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do minimum.

 

                                                                                                                                                                                                                                            Burmistrz Krasnegostawu
/-/Robert Kościuk
 

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ