PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

KOMUNIKAT BURMISTRZA KRASNEGOSTAWU

KOMUNIKAT BURMISTRZA KRASNEGOSTAWU

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 49 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miasta dnia wolnego od pracy - dzień 10 kwietnia 2020 r. (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Krasnystaw w zamian za odpracowanie w dniu ustalonym odrębnym zarządzeniem, po odwołaniu stanu epidemii.

W dniu 10 kwietnia 2020 r. w godzinach od 11.00 do 12.00 będzie pełniony dyżur:
a) w Urzędzie Stanu Cywilnego – dotyczący spraw związanych ze zgłoszeniem urodzenia dziecka, odbioru dowodu osobistego oraz sporządzenia aktu zgonu,
b) w Biurze Obsługi Mieszkańca – w zakresie spraw związanych ze zgłaszaniem kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Burmistrz Krasnegostawu
/-/ Robert Kościuk

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ