przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Ochrona środowiska GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Ochrona środowiska

czyste powietrze
22-09-2021

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

 

Logo czyste powietrze

Informujemy, że w Urzędzie Miasta Krasnystaw uruchomiony został GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” obsługiwany przez pracownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - Biuro Obsługi Mieszkańców – parter. 
 
W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek wysyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna. 
 
Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Miasta Krasnystaw aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Utworzenie punktu jest realizacją porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miastem Krasnystaw. 
 
Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Krasnystaw.  
 
KONTAKT:
 
• Urząd Miasta Krasnystaw – GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” - Biuro Obsługi Mieszkańców (parter) - czynny od poniedziałek do piątku w godzinach 12.00 – 14.00. Jednocześnie, ze względu na duże zainteresowanie Programem, na wizytę należy umówić pod numerem tel. 82 576 21 57, e-mail: czystepowietrze@krasnystaw.pl 
 
Ważne: Przed wizytą w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, w celu wypełnienia wniosku należy przygotować niezbędne informacje do jego wypełnienia - załącznik nr 1. 
 
• Infolinia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie tel. 81 561 21 61 e-mail: czystepowietrze@wfos.lublin.pl 
• Ogólnopolska infolinia Czystego Powietrza tel. 22 340 40 80
• strony internetowa WFOŚiGW: www.wfos.lublin.pl 
• Portalu Beneficjenta – Program Czyste Powietrze: https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html  
 
 
ZAŚWIADCZENIE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE” 
 
Dokumentem potwierdzającym dochód do uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania jest zaświadczenie wystawiane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piłsudskiego 9, 22-300 Krasnystaw, tel. 82 576 23 24.
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone