przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Ochrona środowiska Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Ochrona środowiska

Usuwamy azbest bezpiecznie
28-01-2022

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

 

Informujemy, że od dnia 31 stycznia 2022 r. do 8 lutego 2022 r. prowadzony będzie VI nabór zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego". Zakres rzeczowy zadania obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
 
Ilości jakie zaplanowane zostały na nabór są wartościami znacznie mniejszymi niż w poprzednich naborach, co wpływać będzie na ograniczone ilości realizacji złożonych wniosków. O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz stopień pilności realizacji inwestycji. 
 
Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony internetowej: www.azbest.lubelskie.pl lub uzyskać w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Krasnystaw.
 
Uzupełnione dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 13:30.
 
Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji projektu można uzyskać pod numerem telefonu 82 576 21 57 wew. 121.
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone