przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Ochrona środowiska DODATKI I REKOMPENSATY DO ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Ochrona środowiska

MKiS
03-10-2022

DODATKI I REKOMPENSATY DO ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 

Dodatki i rekompensaty do źródeł ciepła wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw (dalej: ustawa) obowiązującej od dnia 20 września 2022 r.
1. dodatek dla gospodarstw domowych – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 9 
2. dodatek dla podmiotów wrażliwych (które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej) – wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, do dnia 30.11.2022 r.
podmioty wrażliwe: szkoły, żłobki, przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki wspierania rodziny, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4  ustawy.
 
Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i peletu węglowego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego. 
 
Źródło ciepła musi być zgłoszone do CEEB - szczegóły na str. https://ceeb.gov.pl/ 
3. rekompensata dla gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów wrażliwych
wariant 1 dla odbiorców  którzy są przyłączeni do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej – w celu zamrożenia cen ciepła składają oświadczenie do sprzedawcy ciepła o spełnieniu przez nich warunków pozwalających za uznanie ich za odbiorców uprawnionych
wariant 2 dla odbiorców którzy nie są przyłączeni do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej i którzy kupują ciepło od przedsiębiorstw energetycznych* innych niż w wariancie 1, (kotłownie lokalne wykorzystujących źródła ciepła o mocy do 5MW, które nie wymagają uzyskania koncesji)
– w celu zamrożenia cen ciepła składają oświadczenie do sprzedawcy ciepła o spełnieniu przez nich warunków pozwalających za uznanie ich za odbiorców uprawnionych. 
* określonych w art. 3 ust. 2 ustawy
 
Oświadczenia dla obu wariantów należy składać do sprzedawców ciepła w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnień.
 
Uwaga oświadczeń nie składają gospodarstwa domowe.
 
Wniosek o wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego w wariancie 2 należy złożyć w Urzędzie Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.
 
WNIOSKI W WERSJI EDYTOWALNEJ:
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone