PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Zaproszenia na Sesję Rady Miejskiej
DRUKUJ ZAPISZ

XXII sesja Rady Miasta Krasnystaw

Sesja XXII

odbędzie się 22 października 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informuję, że XXII sesja Rady Miasta Krasnystaw zwołana na dzień 22 października 2020 r. na godzinę 10:00 w sali obrad Urzędu Miasta  przy Plac 3 Maja 29, ze względu na wzrost zachorowań na COVID – 19 odbędzie się w trybie zdalnym.

 Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1854/rada-miasta-krasnystaw.htm 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).
2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
5. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2020 r.;
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Granicznej droga powiatowa nr 3156L w Krasnymstawie na odcinku od km 0+033 do km 0+680 o długości 0,677 km” w latach 2020-2021 r.;
d) zmieniająca Uchwałę Nr IX/71/2019 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Krasnostawskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn-Krasnystaw odcinek od km 21+420 do km 24+902 (ul. Kościuszki) oraz drogi powiatowej nr 3157L od km 0+000 do km 0+436 (ul. Szkolna) wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Poniatowskiego i Mickiewicza” w latach 2019 – 2020;
e) w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw.
9.  Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
10. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta
11. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Zakończenie obrad sesji.
 
 
                   PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                            
/-/ Janusz Rzepka

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ