PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Zaproszenia na Sesję Rady Miejskiej
DRUKUJ ZAPISZ

XXIX Sesja Rady Miasta Krasnystaw

sesja

 

Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw zawiadamia, że XXIX Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji odbędzie się
27 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 11:00 w trybie zdalnym. 
Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1854/rada-miasta-krasnystaw.htm
 

 

 

Porządek obrad:

/treść porządku zgodna z treścią zaproszenia/

1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).

2. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII sesji Rady Miasta.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.

5. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.

6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.

7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.

8. Raport o stanie Miasta Krasnystaw za 2020 r.

a) przedstawienie Raportu o stanie Miasta Krasnystaw za poprzedni rok,

b) debata nad Raportem,

c) uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krasnegostawu wotum zaufania.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za rok 2020 oraz podjęcie uchwał.

1) przedstawienie opinii stałych komisji Rady Miasta Krasnystaw o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2020 r., sprawozdaniu finansowym oraz informacji o stanie mienia za 2020 r.,

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za rok 2020,

3) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.,

4) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

5) wystąpienie Burmistrza Krasnegostawu na temat wykonania budżetu Miasta za 2020 rok. 

6) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia Miasta. 

7) Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Krasnegostawu z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2020 rok; 

b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2020 r.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2021 r.

11. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.

12. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

13. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

                         PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                         
        /-/ Janusz Rzepka

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ