PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Zaproszenia na Sesję Rady Miejskiej
DRUKUJ ZAPISZ

XXXI Sesja Rady Miasta Krasnystaw

sesja

 

Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw zawiadamia, że XXXI Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji odbędzie się 29 lipca 2021 r. (czwartek) o godz. 11:00 w  trybie zdalnym. 

Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem:

 https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1854/rada-miasta-krasnystaw.htm 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b) zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2021 rok;

c) przystąpienia do sporządzenia „Strategii Rozwoju Miasta Krasnystaw na lata 2021- 2027 z perspektywą do roku 2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;

d) wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Lubelskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

e) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Spółce Inicjatywy Mieszkaniowej;

f) przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

4. Zakończenie sesji.

 

 

                   PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                     
/-/ Janusz Rzepka

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
Ikona certyfikat
RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ