przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zaproszenia na Sesję Rady Miasta Krasnystaw XXIX Sesja Rady Miasta Krasnystaw

Zaproszenia na Sesję Rady Miasta Krasnystaw

sesja
20-05-2021

XXIX Sesja Rady Miasta Krasnystaw

 

Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw zawiadamia, że XXIX Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji odbędzie się
27 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 11:00 w trybie zdalnym. 
Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1854/rada-miasta-krasnystaw.htm
 

 

 

Porządek obrad:

/treść porządku zgodna z treścią zaproszenia/

1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).

2. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII sesji Rady Miasta.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.

5. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.

6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.

7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.

8. Raport o stanie Miasta Krasnystaw za 2020 r.

a) przedstawienie Raportu o stanie Miasta Krasnystaw za poprzedni rok,

b) debata nad Raportem,

c) uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krasnegostawu wotum zaufania.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za rok 2020 oraz podjęcie uchwał.

1) przedstawienie opinii stałych komisji Rady Miasta Krasnystaw o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2020 r., sprawozdaniu finansowym oraz informacji o stanie mienia za 2020 r.,

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za rok 2020,

3) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.,

4) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

5) wystąpienie Burmistrza Krasnegostawu na temat wykonania budżetu Miasta za 2020 rok. 

6) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia Miasta. 

7) Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Krasnegostawu z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2020 rok; 

b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2020 r.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2021 r.

11. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.

12. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

13. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

                         PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                         
        /-/ Janusz Rzepka
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone