przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zaproszenia na Sesję Rady Miasta Krasnystaw XXXI Sesja Rady Miasta Krasnystaw

Zaproszenia na Sesję Rady Miasta Krasnystaw

sesja
27-07-2021

XXXI Sesja Rady Miasta Krasnystaw

 

Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw zawiadamia, że XXXI Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji odbędzie się 29 lipca 2021 r. (czwartek) o godz. 11:00 w  trybie zdalnym. 

Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem:

 https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1854/rada-miasta-krasnystaw.htm 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b) zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2021 rok;

c) przystąpienia do sporządzenia „Strategii Rozwoju Miasta Krasnystaw na lata 2021- 2027 z perspektywą do roku 2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;

d) wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Lubelskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

e) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Spółce Inicjatywy Mieszkaniowej;

f) przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

4. Zakończenie sesji.

 

 

                   PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                     
/-/ Janusz Rzepka
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone