przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zaproszenia na Sesję Rady Miasta Krasnystaw Podsumowanie XXXII sesji Rady Miasta Krasnystaw

Zaproszenia na Sesję Rady Miasta Krasnystaw

sesja podsumowanie
01-10-2021

Podsumowanie XXXII sesji Rady Miasta Krasnystaw

 

W dniu 30 września 2021 r. na Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw odbyła się XXXII sesja Rady Miasta Krasnystaw.  W obradach udział wzięło 15 radnych.
 
W trakcie sesji podjęto 7 uchwał:
1. Uchwała w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
2. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2021 rok;
3. Uchwała zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/176/2020 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.;
4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/164/2020 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Granicznej drogi powiatowej nr 3156L w Krasnymstawie na odcinku od km 0+003 do km 0+680 o długości 0,677 km” w 2021 roku;
5. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu;
6. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Mieście Krasnystaw w roku szkolnym 2021/2022;
7. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Krasnystaw i przekazania organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
 
 
Podczas sesji złożono następujące interpelacje i zapytania:
 
Radny Grzegorz Brodzik przedstawił zapytanie w sprawie remontu amfiteatru w Krasnymstawie.
 
Radny Kamil Hukiewicz przedstawił interpelację w sprawie niezagospodarowanej nieruchomości gruntowej, znajdującej się u zbiegu ulic Sienkiewicza i Odrodzenia, będącej w zasobach Miasta Krasnystaw, z prośbą o utworzenie na w/w działce miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Marcin Wilkołazki przedstawił interpelację w sprawie budowy miejskiej tężni solankowej na terenie Zaułka Nadrzecznego oraz zapytanie w sprawie remontu uliczek prostopadłych do ul. Kościuszki. 
 
Radna Agnieszka Pocińska-Bartnik przedstawiła interpelację w sprawie utwardzenia nawierzchni na ulicy Gawryłowa i Kilińskiego (część sąsiadującą z ul. Gawryłowa) oraz podłączenia w/w ulic do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i zapytanie w sprawie zamówienia opracowania koncepcji, dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych oraz projektu budowlanego dla budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg dojazdowych do przeprawy mostowej w ramach zadania „Budowa układu komunikacyjnego ulic: Kołowrót, Kacza, Gawryłowa, Nieczaja w Krasnymstawie, zapewniającego połączenie drogi powiatowej ul. Kościuszki z drogą wojewódzką ul. Rejowiecką”.
 
Radny Marcin Worotyński przedstawił zapytanie w sprawie budynku, dawnego LOK, przy ul. Piłsudskiego, którego wygląd odbiega od budynków znajdujących się w pobliżu. Poza tym Radny przedstawił 3 interpelacje w sprawie:
1. interwencji dotyczącej niezabezpieczonych okien piwnicznych w blokach osiedla Piłsudskiego;
2. zamontowania barierek wzdłuż ul. Piłsudskiego na wysokości osiedla KSM;
3. naprawienia chodnika i schodów prowadzących z ul Okrzei do SP ZOZ Krasnystaw.
 
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Rzepka zapytał Burmistrza Roberta Kościuka o obecną sytuację pandemiczną panującą w szkołach, przedszkolach i żłobku w Krasnymstawie. 
Burmistrz odpowiadając na zapytanie, przedstawił aktualne dane dotyczące Covid-19 w w/w jednostkach.  
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone