przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zaproszenia na Sesję Rady Miasta Krasnystaw XXXIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw

Zaproszenia na Sesję Rady Miasta Krasnystaw

logo Krasnystaw naturalnie
23-11-2021

XXXIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw

 

Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw zawiadamia, że XXXIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji odbędzie się 3 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 13:30 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.
Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem:
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1854/rada-miasta-krasnystaw.htm


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).
2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
5. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.
7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2021 rok;
c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Krasnystaw;
d) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty;
e) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
f) w sprawie Programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie na 2022 r.;
g) w sprawie rozpatrzenia  skargi na działalność Burmistrza Krasnegostawu.
9.  Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
10. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
11. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12.  Zakończenie obrad sesji.

                                                                                                               PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                         
                                                                                                                  /-/ Janusz Rzepka

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone