przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zaproszenia na Sesję Rady Miasta Krasnystaw XXXVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw

Zaproszenia na Sesję Rady Miasta Krasnystaw

logo Krasnegostawu
03-02-2022

XXXVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw

 

 
 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw zawiadamia, że XXXVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji odbędzie się 10 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 10:00 w trybie zdalnym.
 
 
Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem:
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).
2. Przyjęcie protokołów z XXXIV, XXXV, XXXVI sesji Rady Miasta.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
5. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.
7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2022 rok;
c) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/168/2020 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3121L Krasnystaw (ul. Piłsudskiego, ul. Krakowskie Przedmieście) – Niemienice – Białka – odcinek od km 2+188 do km 8+694” w 2022 roku;
d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/260/2021 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.;
e) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Tokarzewskiego, Granicznej, Bojarczuka i Okrzei w Krasnymstawie;
f)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Rejowieckiej, Gospodarczej, Torowej, Kwiatowej i Witosa w Krasnymstawie;
g) w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego przez Miasto Krasnystaw obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Krasnystaw;
h) w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie Miasta Krasnystaw;
i) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Krasnystaw na 2022 rok.
9. Sprawozdania z wykonania planów pracy za 2021 r. stałych Komisji Rady Miasta oraz Rady Miasta Krasnystaw.
10. Przyjęcie planów pracy na 2022 r. Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krasnystaw.
11. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw na 2022 rok. 
12. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Krasnystaw podjętych w 2021 roku. 
13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Krasnystaw w 2021 roku.
14.  Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
15. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
16. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Zakończenie obrad sesji.
 
 
                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                     
/-/ Janusz Rzepka
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone