PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Zaproszenia na Sesję Rady Miejskiej
DRUKUJ ZAPISZ

Zaproszenie na XII Sesję Rady Miasta Krasnystaw

Zaproszenie na XII Sesję Rady Miasta Krasnystaw

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 40 ust. 1 Uchwały Nr XLI/313/2010 w sprawie przyjęcia Statutu Rady Miasta Krasnystaw ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2010 r. Nr 137, poz. 2286 z późn. zm.) zwołuję XII Sesję Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 19 września 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Podsumowanie konkursu „Mój piękny balkon, posesja”.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
 6. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
 7. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
 8. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
 9. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
  b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2019 rok;
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Miasto Krasnystaw jest organem prowadzącym;
  d) w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/31/94 Rady Miasta Krasnegostawu z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie reprezentowania Miasta Krasnegostawu w Unii Miasteczek Polskich;
  e) w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 r.;
  f) w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 r.;

 10. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
 11. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
 12. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Zakończenie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Janusz Rzepka

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
Ikona certyfikat
RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ