PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Zawiadomienia o posiedzeniu komisji
DRUKUJ ZAPISZ

Posiedzenie połączonych stałych komisji Rady Miasta Krasnystaw

Posiedzenie połączonych stałych komisji Rady Miasta Krasnystaw

ZAPROSZENIE 


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie połączonych stałych komisji Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się
16 czerwca 2020 r. /wtorek/ o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3  Maja 29. 

 


Tematem posiedzenia będzie:

1. Dyskusja nad Raportem o stanie Miasta Krasnystaw za 2019 r.

2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2019 r.

3. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Miasta Krasnystaw za 2019 r.

4. Zaopiniowanie informacji o stanie mienia gminnego za 2019 r.

5. Wolne wnioski i sprawy różne.

 

 
                                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta
                                                                                                                  /-/ Janusz Rzepka


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ