przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zawiadomienia o posiedzeniu komisji Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw

Zawiadomienia o posiedzeniu komisji

komisja
07-05-2021

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw

 

 

ZAPROSZENIE

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się dnia 13 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 11:00 w sali obrad Urzędu Miasta.
 
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2020 rok.
2. Zaopiniowanie Sprawozdania finansowego Miasta Krasnystaw za 2020 rok.
3. Zaopiniowanie Informacji o stanie mienia Miasta Krasnystaw.
4. Zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu za 2020 r. oraz w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2020 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz informacją o stanie mienia gminnego.
5. Wystąpienie z wnioskiem do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

 Przewodniczący Komisji

/-/Grzegorz Brodzik

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone