przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zawiadomienia o posiedzeniu komisji Posiedzenie połączonych Stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw

Zawiadomienia o posiedzeniu komisji

komisja
20-05-2021

Posiedzenie połączonych Stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw

 

ZAPROSZENIE

 

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie połączonych Stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się
25 maja 2021 r. /wtorek/ o godz. 14:00 w trybie zdalnym.

 

 

Tematem posiedzenia będzie:

1. Dyskusja nad Raportem o stanie Miasta Krasnystaw za 2020 r.

2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2020 r.

3. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Miasta Krasnystaw za 2020 r.

4. Zaopiniowanie informacji o stanie mienia gminnego za 2020 r.

5. Zaopiniowanie projektów uchwał przedkładanych na najbliższą sesję.

6. Wolne wnioski i sprawy różne.

 

 

                         Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Janusz Rzepka

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone