przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zawiadomienia o posiedzeniu komisji zaproszenie na posiedzenie komisji rewizyjnej rady miasta krasnystaw

Zawiadomienia o posiedzeniu komisji

logo krasnystaw naturalnie
19-05-2022

zaproszenie na posiedzenie komisji rewizyjnej rady miasta krasnystaw

 
 
ZAPROSZENIE
 
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się dnia 24 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 13:30 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.
 
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2021 rok.
2. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Miasta Krasnystaw za 2021 rok.
3. Zaopiniowanie informacji o stanie mienia Miasta Krasnystaw.
4. Zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu za 2021 r. oraz w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2021 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz informacją o stanie mienia gminnego.
5. Wystąpienie z wnioskiem do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 
 
                                                                                                                                                                Przewodniczący Komisji
                                                                                                                                                                                                                                                 /-/Grzegorz Brodzik
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone