przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zawiadomienia o posiedzeniu komisji Zaproszenie na posiedzenie połączonych Stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw

Zawiadomienia o posiedzeniu komisji

logo Krasnystaw
07-06-2022

Zaproszenie na posiedzenie połączonych Stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw

 

ZAPROSZENIE

 

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie połączonych Stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się 14 czerwca 2022 r. /wtorek/ o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Dyskusja nad Raportem o stanie Miasta Krasnystaw za 2021 r.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2021 r.
3. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Miasta Krasnystaw za 2021 r.
4. Zaopiniowanie informacji o stanie mienia gminnego za 2021 r.
5.  Wolne wnioski i sprawy różne.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Rzepka
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone